Par kompāniju
SIA „STL” specializējas atdzesēto un sasaldēto gaļas produktu (putnu gaļa, cūkgaļa, liellopu gaļa) importā un eksportā. Uzņēmums pastāv kopš 1996.gada un savā jomā tam ir uzkrāta liela un veiksmīga pieredze sadarbībā ar partneriem kā vietējā tirgū tā arī ES tirgū – tas nodrošina uzņēmumam dinamisku attīstību. Uzņēmuma rīcībā ir noliktavas tehnika, transporta līdzekļi, kā arī noliktavas ar speciālu temperatūras režīmu no -18C līdz +6C, mūsdienīgā apgādes programma, kura nodrošina produkcijas uzglabāšanu, uzskaiti, komplektāciju un šķirošanu. Mūsu kvalificēti speciālisti nodrošina pasūtījumu, komplektāciju un preču piegādi kā Latvijā tā arī ārpus valsts robežas. Uzņēmuma partneri un klienti ir lielāki supermārketu tīkli, pārtikas preču ražotāji.
О компании
SIA ‘STL’ специализируется на экспорте/импорте охлажденных и замороженных мясных продуктов (птица, свинина, говядина). Фирма работает с 1996 года и имеет в этой области большой накопленный опыт успешного сотрудничества с партнерами как на местном рынке, так и на рынке ЕС, что обеспечивает компании динамичное развитие. В распоряжении фирмы есть склады со специальным температурным режимом от -18С до +6С, современное програмное обеспечение для хранения, учета, комплектации и сортировки продукции, складская техника и транспортные средства. Наши квалифицированные специалисты обеспечат заказ, комплектацию и доставку товара как внутри страны так и за ее пределы. Среди партнеров и клиентов – крупнейшие сети супермаркетов, производители продовольственных товаров.
About the company
SIA „STL” specializes in export/import of chilled and frozen meat foods (poultry, pork, beef). The Firm has been operating since 1996 and has gained an extensive experience of successful cooperation in this area with the partners as on the local market, so on the EU market, thus contributing to the dynamic development of the Company. At the disposal of the firm there are warehouses with the special temperature regime from -18C to +6C available, up-dating software for storing, recording, picking and sorting of the products, warehouse equipment and transportation means. Our qualified specialists will provide for the ordering, packing and delivery of the goods as within the country so outside its borders. Among our partners and clients there are the largest supermarket chains, foodstuffs manufacturers.
SIA " STL"
LV 40003304454 || Bauskas 58a-8, Rīga, LV -1004
Swedbank || HABALV22 || LV73HABA0001408047903
tel.: +37167416162 || tel/fax.: +37167419431 || info@stl.lv